Publicerat inom ramprojektet

Vilken roll har den offentliga sektorn för stora kunskapsintensiva investeringar?