Publicerat inom ramprojektet

Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapital­satsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden?