Gröna fält i solljus

Studieområde: Grön omställning

Hållbara globala leverantörskedjor och näringslivets konkurrenskraft – vad är statens roll?

Leverans: andra kvartalet 2021

En stor del av det svenska näringslivet är beroende av globala leverantörskedjor. Dessa leverantörskedjor exponerar näringslivet för risker i en tid med ökad klimat- och miljöpåverkan som kan störa produktion och logistik. I det här kunskapsprojektet tittar vi närmare på vad staten kan göra för att främja näringslivets hantering av de miljörelaterade riskerna och samtidigt främja en ökad konkurrenskraft i företagen.

En stor del av det svenska näringslivet, särskilt teknik-, textil- och livsmedelsbranscherna, har under årtionden blivit beroende av globala leverantörskedjor. Uppskattningsvis en miljon svenska arbetstagare jobbar idag inom sådana globala värdekedjor. Dessa kedjor exponerar näringslivet för fysiska miljörisker såsom torka och översvämningar. För många företag har en god kontroll över leverantörskedjan och dess miljöaspekter blivit en central del av affärsmodellen. De som inte lyckas etablera hållbara leverantörskedjor kan stå utan kritiska insatsvaror eller se dem kraftigt fördyras. En viktig fråga för de svenska företagens fortsatta konkurrenskraft är hur de klarar att hantera utmaningarna. Staten har en roll i att upprätta goda ramvillkor och incitament för företagens hantering av hållbarhetsrisker. Det kan också handla om att utforma effektiva regler kring ursprungskrav, ursprungsmärkning, produktdesignkrav, producentansvar, standarder och certifiering av källor. Studier visar att det finns en brist på kunskap inom området och betydande kvarstående risker. I det här kunskapsprojektet tittar vi därför närmare på vad staten kan göra för att främja näringslivets hantering av fysiska miljörisker i de globala leverantörskedjorna och samtidigt främja en ökad konkurrenskraft i företagen.

I det här kunskapsprojektet tittar vi närmare på vad staten kan göra för att främja näringslivets hantering av fysiska miljörisker i de globala leverantörskedjorna och samtidigt främja en ökad konkurrenskraft i företagen. Vi belyser frågeställningar som hur stora de fysiska miljöriskerna är i olika leverantörskedjor, hur konkurrenskraften påverkas av hanteringen av dessa risker och om nuvarande statliga insatser ändamålsenliga.

Hållbara globala leverantörskedjor och näringslivets konkurrenskraft – vad är statens roll?

Status

Pågående

4 av 5 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller flera delstudier som du kan läsa mer om här.

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret