Studieområde: Strukturomvandling

Vilken är statens roll vid nedläggning av större arbetsplatser?

Leverans: Första halvåret 2021

Inom näringslivet sker en kontinuerlig omvandling. Nya verksamheter etableras och gamla försvinner. Stora neddragningar medför stora sociala kostnader och skapar ofta ett tryck på politiska åtgärder. I det här kunskapsprojektet analyserar vi statens nuvarande och framtida roll vid nedläggningar och neddragningar av större arbetsplatser utifrån regionala aspekter och genusaspekter. Målet är att bidra med kunskap och rekommendationer till statliga myndigheter och omställningssamordnare.

Omvandlingen i svensk ekonomi innebär att nya verksamheter skapas och gamla försvinner. Större nedläggningar och neddragningar medför stora sociala kostnader och leder till ett tryck på politiska åtgärder.Flera andra OECD-länder utvecklar och implementerar stödsystem för att mildra effekterna av större lokala nedläggningar. Balansgången vid sådana insatser är svår. Insatserna kan mildra de sociala kostnaderna på kort sikt. Samtidigt riskerar de att låsa in resurser i ineffektiva företag och att snedvrida konkurrensen, något som EU:s statsstödsregler försöker förhindra.Erfarenheter från större nedläggningar i närtid tyder på att det svenska omställningssystemet fungerat väl på en övergripande nivå. Samtidigt tycks de geografiska skillnaderna ha ökat, något som börjat uppmärksammas allt mer internationellt. Sammantaget ser vi goda skäl att undersöka möjligheten till utveckling av regionalt anpassade strategier av det svenska omställningssystemet.

Vilken är statens roll vid nedläggning av större arbetsplatser?

Status

Pågående

3 av 4 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller flera delstudier som du kan läsa mer om här.

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret