Kontorsklädda människor möts i arbetssituation

Studieområde: Innovationsförmåga

Hur kan offentliga aktörer rigga samverkan för ökad innovation?

Leverans: Andra kvartalet 2020.

Den svenska innovationspolitiken har i allt högre grad kommit att kännetecknas av olika former av samverkansprogram. Samverkan och samproduktion förväntas leda till tillväxt och överspillningseffekter. I det här kunskapsprojektet studerar vi hur effektiviteten i olika samverkansprogram kan utvecklas. Kan vi se att samverkan leder till ökad innovation, konkurrenskraft och tillväxt?

Samverkan som mål eller medel är central i en rad satsningar; till exempel regeringens fem strategiska innovationsområden, Vinnovas 16 strategiska innovationsprogram (myndighetens största budgetpost) och program som på olika sätt syftar till att stödja lärosätena i deras arbete. Universitet, högskola, näringsliv och det övriga samhället anses vara ömsesidiga och nödvändiga delar i ett välfungerande innovationssystem.Samverkan förväntas gynna innovationsprocessens tidiga och mellansiktiga faser, där kreativitet, experiment och kunskapsöverföring är viktiga delar. Den samlade kunskapen om dessa processer är idag begränsad.

I det här kunskapsprojektet belyser vi frågeställningarna: Leder samverkan till ökad innovation, konkurrenskraft, och tillväxt? Vilka aktörer tjänar på att delta i ett offentligt stödprogram? Hur organiseras och implementeras programmen för att ge bäst effekt?

Hur kan offentliga aktörer rigga samverkan för ökad innovation?

Diarienummer: 2016/277

Status

Pågående

4 av 5 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller flera delstudier som du kan läsa mer om här.

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret