Bro mellan stad och land i solnedgång

Studieområde: Infrastruktur & kompetensförsörjning

Hur kan staten underlätta tillväxt i agglomerations­ekonomier som samtidigt bidrar till utveckling i omkringliggande områden?

Leverans: Fjärde kvartalet 2020

Arbetskraftens produktivitet är högre i större och tätare regioner. Bland ekonomer används begreppet agglomerationsekonomi för att beskriva att produktiviteten stiger med antalet ekonomiska aktörer i ett område. I det här kunskapsprojektet undersöker vi hur de regionala skillnaderna i produktivitet ser ut och hur de har förändrats över tid. Vi analyserar också möjliga orsaker till regionala skillnader.

Omfattande internationell forskning visar att arbetskraftens produktivitet ökar med regioners storlek och täthet. Det är ett mönster som också framträder i Sverige där vi ser ett samband mellan kommuners storlek och befolkningens genomsnittliga löneinkomster. Det finns två förklaringsmodeller. Den ena är att stora och täta regioner kan attrahera individer och verksamheter som är mer produktiva. Den andra är att agglomerationer anses ha särskilda förutsättningar som gör att individer och företag blir mer produktiva.

Effekter av geografisk rörlighet på regioners humankapitaltillgångar och inkomster. Analys av regionala skillnader i arbetsproduktivitet på olika nivåer i ortshierarkin. Geografisk spridning av agglomerationsfördelar via arbetskraftspendling. Bostadsmarknadens betydelse för arbetskraftsrörlighet i termer av regional omflyttning och arbetspendling.

Hur kan staten underlätta tillväxt i agglomerations­ekonomier som samtidigt bidrar till utveckling i omkringliggande områden?

Status

Avslutad

3 av 3 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller flera delstudier som du kan läsa mer om här.

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret