Studieområde: Strukturomvandling

Hur omformar AI näringslivet och hur kan politiken utvecklas?

Leverans: första halvåret 2023

Artificiell intelligens, maskinintelligens, kan idag självständigt fatta beslut av sådan kvalitet att de efterliknar intelligent mänskligt beteende. Utvecklingen ställer nya frågor kring strukturomvandling och ekonomisk tillväxt. Det här ramprojektet har ambitionen att ge kunskap om hur AI omformar svenskt näringsliv för att belysa områden där AI-politiken kan utvecklas.

Artificiell intelligens är ett område som ligger högt på den politiska agendan. Flera länder har de senaste två åren upprättat nationella AI-strategier som visar en ambition att skapa ett försprång när det gäller att utveckla och använda AI. Sverige tillhör de länder som har formulerade målsättningar för AI. Internationell forskning visar att AI har börjat omvandla sektorer såsom transport, tillverkning och handel men att de stora vinsterna fortfarande ligger i framtiden. Utvecklingen ställer nya frågor kring strukturomvandling och ekonomisk tillväxt. Det här kunskapsprojektet har ambitionen att ge ny kunskap om utvecklingen inom området AI. Med nya kunskapsunderlag vill vi bidra till faktabaserade och välgrundade beslut rörande AI-utvecklingen.

I det här kunskapsprojektet belyser vi frågeställningarna: Hur omformar AI svenskt näringsliv och sättet att skapa tillväxt? Finns det något samband mellan AI och produktivitet och lönsamhet?

Hur omformar AI näringslivet och hur kan politiken utvecklas?

Status

Pågående

3 av 4 delstudier har publicerats

Delstudier

Det här kunskapsprojektet innehåller flera delstudier som du kan läsa mer om här.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev