Studieområde: Infrastruktur & kompetensförsörjning

ELIN - Ekonomiska effekter av elintensiv industri

Leverans: första halvåret 2023.

Sverige är ett attraktivt land för elintensiv industri. Men en hög etablering av elintensiva företag kan få konsekvenser för elsystemet och andra elkonsumenter. I det här projektet tittar vi närmare på elintensiva företags ekonomiska effekter och diskuterar om staten bör främja elintensiva investeringar i framtiden.

Naturtillgångar som malm, skog och vatten har varit viktiga för utvecklingen av en exportinriktad elintensiv industri i Sverige. Den elintensiva industrin står idag för 85 procent av näringslivets totala elförbrukning. Det motsvarar en tredjedel av den totala elanvändningen i Sverige. På senare år har Sverige även blivit attraktivt för andra typer av elintensiva anläggningar. Exempel på sådana anläggningar är stora serverhallar och batterifabriker.

Tillsammans med en tilltagande elektrifiering av både tillverkningsindustrin och transportsektorn innebär denna utveckling att vårt elsystem ställs inför ett antal utmaningar. Dessutom ges elintensiva företag olika undantag som exempels reducerad elskatt. Undantag som sannolikt kan ha bidragit till intresset för nya elintensiva investeringar i Sverige. I sin tur kan detta bidra till att investeringar av andra företag (icke elintensiva) trängs ut. Å andra sidan är våra elintensiva företag ofta aktiva på en världsmarknad, där andra länder också gynnar motsvarande företag genom olika konkurrensfördelar. Det kan därför finnas goda samhällsekonomiska motiv för den väg Sverige valt.

Med tanke på de utmaningar vårt elsystem står inför finns det anledning att närmare undersöka den elintensiva företagssektorn och diskutera olika vägval. I framtiden kan staten välja att fortsätta främja elintensiva företag. Frågan är hur Sverige bör agera?

Projektets syfte är att undersöka elintensiva företags ekonomiska effekter och belysa följande frågeställningar:

  • Ska staten främja utvecklingen av hela eller delar av den elintensiva företagssektorn i framtiden?
  • Om staten ska främja elintensiva företag, vilka insatser skulle då kunna förbättra den samhällsekonomiska nyttan?

ELIN - Ekonomiska effekter av elintensiv industri

Status

Pågående

1 av 3 delstudier har publicerats

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev