Studieområde: Infrastruktur & kompetensförsörjning

ELIN - Ekonomiska effekter av elintensiv industri

Leverans: december 2025.

Syftet med detta projekt är att diskutera om och hur staten bör agera för att ekonomin ska skifta mot ett större eller mindre inslag av elintensiv verksamhet.

Sverige har komparativa fördelar i såväl förädling som produktion av el. De svenska elpriserna har varit låga jämfört med relativt många av våra konkurrentländer, vilket tillsammans med naturtillgångar som malm, skog och vatten banat väg för en betydelsefull elintensiv industri. Den elintensiv industrin är sedan länge viktig för svensk ekonomi inklusive sysselsättning, investeringar och export.

På senare år har förändringar skett. Elproduktionsmixen har skiftat mot större inslag av icke-planerbar elkraftsproduktion. Europeiseringen av elmarknaden har tilltagit. Förstärkningen av utlandsförbindelser gör att efterfrågan från andra delar av Europa har ökat eftersom de lättare kan tillgodogöra sig den relativt billiga svenska elproduktionen. Detta har resulterat i konvergens mot högre elpriser och därmed nya förutsättningar för den elintensiva industrin i Sverige, samt relativa fördelar för elexport jämfört med att förädla elen. Därtill har den svenska efterfrågan på el tilltagit, vilket också påverkat elpriset.

Förändring i efterfrågan på el är även kopplad till en tilltagande elektrifiering av basindustrin, transportsektorn och andra samhällsbärande funktioner. Dessutom planeras och genomförs nu stora investeringar i flera mycket elintensiva processer för exempelvis produktion av ”grönt stål”. Denna utveckling är inte unik för Sverige. I framtiden kan staten välja att fortsätta främja elintensiva verksamheter så frågan är hur Sverige bör agera?

ELIN - Ekonomiska effekter av elintensiv industri

Status

Pågående

1 av 5 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

I detta projekt görs flera studier som du kan läsa mer om här.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev