Barnhänder bygger torn av klossar

Studieområde: Internationalisering

Avtagande globalisering – näringslivets anpassning till risker i den globala ekonomin. Vilken roll har näringspolitiken?

Leverans: mars 2022

Utrikeshandelns andel av BNP har minskat för flertalet industriländer sedan finanskrisen 2008-09, däribland Sverige. Det tycks vara de långväga länkarna i världsekonomin som minskar i betydelse medan den regionala integrationen fortsätter på många håll och särskilt i Asien där många frihandelsavtal har slutits under senare år.

Den avtagande globaliseringen (eller ”Slowbalisation” som tidskriften The Economist kallar fenomenet) tycks hänga samman dels med den handelspolitiska utvecklingen i världen och dels med en ökad medvetenhet om riskerna i den globala ekonomin där störningar snabbt fortplantar sig genom de globala värdekedjorna.

Syftet med ramprojekt är att analysera orsakerna bakom den avtagande globaliseringen och konsekvenserna för Sveriges utrikeshandel och tillväxt. Vi kommer särskilt studera hur företagen hanterar riskerna i sina internationella leveranskedjor och vilka lärdomar man har dragit av finanskrisen och Coronapandemin. Vi kommer också att titta på om näringspolitiken har någon roll att spela i detta sammanhang.

Tre delstudier samt en sammanfattande ramrapport är planerade i projektet.

Avtagande globalisering – näringslivets anpassning till risker i den globala ekonomin. Vilken roll har näringspolitiken?

Status

Pågående

0 av 3 delstudier har publicerats

Planerade delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller flera planerade delstudier som du kan läsa mer om här.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev