Barnhänder bygger torn av klossar

Studieområde: Innovationsförmåga

Lokalisering av FoU i multinationella koncerner – kan staten bidra till att den hamnar i Sverige?

Leverans: första halvåret 2023

Syftet med ramprojektet är att öka förståelsen för vad som driver multinationella koncerners lokalisering av FoU och statens roll för att främja svensk lokalisering.

Tillväxtanalys är ansvarig för statistiken över FoU i internationella företag. Statistiken innehåller data över FoU-utgifter i de 20 största svenska multinationella företagen på koncernnivå i Sverige. Data uppdelat på länder finns sedan slutet av 1990-talet och innehåller uppgifter om sysselsättningsutvecklingen. Det är med andra ord internationellt unika data. Genom att kombinera dessa data med data över andra länders ingenjörslöner, bolagsskatter, FoU-intensiteter på branschnivå, skydd för immateriella rättigheter och marknadsstorlek är det möjligt att skapa en panel av koncerner/länder från millennieskiftet fram till 2019.

Vi har också möjlighet att bryta ner såväl svenska som utlandsägda företags FoU-utgifter på lokala arbetsmarknadsregioner genom att använda information på arbetsställenivå över de sysselsattas yrke och utbildning. Analyserna på nationell och regional nivå kan dessutom komplettera varandra.

Lokalisering av FoU i multinationella koncerner – kan staten bidra till att den hamnar i Sverige?

Status

Pågående

0 av 3 delstudier har publicerats

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev