Barnhänder bygger torn av klossar

Studieområde: Innovationsförmåga

Vad kan staten göra för att underlätta för regioners omställningsförmåga?

Leverans: första halvåret 2023

Syftet med ramprojektet är att undersöka regioners förmåga till omställning i situationer med starkt omvandlingstryck (till exempel ekonomiska kriser) och vilken betydelse insatser inom regional utvecklingspolitik kan ha för att främja förmågan. Vi studerar även hur regioners återhämtnings- och omställningsförmåga påverkas av de tilltagande regionala skillnader som vi ser. Vi vet att den regionala problembilden i Sverige alltmer karaktäriseras av fortsatt urbanisering med avfolkning i delar av landet, demografiska utmaningar, växande inkomstskillnader och ekonomiska kriser. De regionala skillnaderna skapar olika förutsättningar att hantera både den pågående coronapandemin och andra ekonomiska kriser. Vi har tidigare kartlagt och analyserat insatser under finanskrisen och diskuterat dessa ur ett coronaperspektiv.

Frågor som vi vill belysa:

  • Vilken betydelse har policyinsatser för regional utveckling?
  • Vilken betydelse har policyinsatserna specifikt för återhämtning vid ekonomiska kriser?
  • Vilka mekanismer (förutsättningar och processer) påverkar regionernas återhämtningsförmåga?

Vad kan staten göra för att underlätta för regioners omställningsförmåga?

Status

Pågående

0 av 4 delstudier har publicerats

Planerade delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller flera planerade delstudier som du kan läsa mer om här.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev