Studieområde: Strukturomvandling

Effekter på näringslivet av kraftigt höjda elpriser

Våra höga elpriser är inte endast en effekt av Rysslands aggressionskrig mot Ukraina, priserna började stiga redan innan invasionen. Detta beror på en lång rad faktorer såsom ett högt pris på EU ETS, Tysklands utfasning av kärnkraft i stor skala samt högre efterfrågan av el i takt med att pandemin började klinga av. Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera effekterna av kriget på svenskt näringsliv och effekterna av höga energipriser, särskilt elpriser. I projektet analyseras effekterna för näringslivet i Sverige på kort, medellång och lång sikt av de störningar och chocker som kan uppstå.

Slutrapport: Andra halvåret 2025

Projektet förväntas att analysera nedanstående frågor:

  • att analysera effekterna av ett högt elpris på svenskt näringsliv, med särskilt
    fokus på regioner och enskilda branscher.
  • att beskriva och analysera effekter på svensk industristruktur av långvarigt
    högre energipriser
  • att beskriva och analysera effekter av den omfattande exportbransch som
    kraftindustrin har utvecklats till.

Studien förväntas generera underlag för en ökad kunskap om effekterna av högre elpriser, både på kort och lång sikt, förväntade strukturomvandlingar isvenskt näringsliv av högre energipriser samt en ökad medvetenhet och kunskap kring kraftindustrins export och effekter av denna.

Horisontellt perspektiv

Främst det regionala perspektivet men även miljö.

Effekter på näringslivet av kraftigt höjda elpriser

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev