Studieområde: Strukturomvandling

Stordataanalys betydelse för svenska företags produktivitet

Den pågående digitaliseringen av civilsamhälle och näringsliv har skapat
exponentiellt ökande flöden av information – av s.k. Big Data. Ökningen av Big Data är både en orsak till, och en konsekvens av, den växande kunskaps- och tjänstebaserade ekonomin.

Slutrapport: 2024

Denna pågående ekonomiska strukturomvandling skapar ett paradigmskifte i hur data genereras och används i samhället i stort. Bedömare menar att tillgång och användning av Big Data är en viktig insatsprodukt för ökad produktivitet, innovation och konkurrenskraft. EU menar t.ex. att nästa våg av industriella data i grunden kommer att transformera sättet vi producerar, konsumerar och lever, men att det mesta av dess potential fortfarande är ouppnådd. På en mikronivå nyttjar företag allt oftare inslag av BDA.

Syftet med projektet är att undersöka hur användandet av Big Data Analytics (BDA) påverkar svenskt näringslivs produktivitet. Inom projektet kommer vi att studera följande delfrågor:

  • Vad säger den teoretiska och empiriska forskningslitteraturen kring
    användandet av BDA och företags produktivitet?
  • Har svenska företag som använder BDA högre produktivitet än andra?
  • Vilka egenskaper har svenska företag som använder BDA?
  • Hur står sig Sverige i den europeiska konkurrensen gällande BDA?
    Inom ramen för projektet kommer, utöver den slutliga ramrapporten, en
    litteraturstudie och en empirisk studie att genomföras.

Horisontellt perspektiv

Regionalt perspektiv och jämställdhet

Stordataanalys betydelse för svenska företags produktivitet

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua