Voi sparkcyklar parkerade

Studieområde: Innovationsförmåga

Hur kan staten bidra till innovation i nya och små företag genom inkubatorer?

Inkubatorer är ett stödinstrument som vuxit i popularitet både i Sverige och internationellt. Trots detta vet vi idag väldigt lite om vilka typer av effekter de genererar. Syftet med detta ramprojekt är att dra lärdomar om inkubatorer som företagsfrämjande aktör, med utgångspunkt i en analys av det nationella inkubatorprogrammets effekter och organisation.

I detta ramprojekt analyserar Tillväxtanalys en specifik funktion i det företagsfrämjande systemet nämligen inkubatorer. Detta görs utifrån det nationella inkubatorprogram som var verksamt mellan 2003 och 2014. Det nationella inkubatorprogrammet syftade till att öka inkubatorers kompetens och förmåga att bidra till tillväxt i företag i olika delar av landet. Projektet studerar effekter av inkubation, effektiviteten i inkubatorer, inkubatorprogrammets programlogik samt förändringar över tiden i programlogiken.

Inkubatorer är i huvudsak offentlig finansierade och är en verksamhetsform bland flera med delvis liknande uppgifter i det företagsfrämjande systemet. Projektet avser därför även att diskutera inkubatorernas funktion och roll vid sidan om andra närliggande funktioner. I detta ingår en analys av förändringarna i interventionslogiken med särskild tonvikt på förändringar i inkubatorernas stödformer.

Hur kan staten bidra till innovation i nya och små företag genom inkubatorer?

Serienummer: Rapport 2018:04

Diarienummer: 2018/056

Ladda ner projektets slutrapport

Status

Avslutad

4 av 4 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller flera delstudier som du kan läsa mer om här.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev