Jorden ovanifrån med nätverk av lysande städer

Studieområde: Strukturomvandling

Hur kan staten främja användandet av digitaliseringens möjligheter i näringslivet?

Leverans: 26 april 2018

Detta ramprojekt syftar till att belysa statens möjligheter att främja digitaliseringen av näringslivet för att skapa hållbar tillväxt. Projektet sammanställer Tillväxtanalys lärdomar från flera tidigare uppdrag kring näringslivets digitalisering, bland annat: digitaliseringens bidrag till tillväxt och konkurrenskraft i Sverige, digital mognad, policyinstrumentmixen för fokusområde industri 4.0 i strategin Smart industri och IT och produktivitet. Projektet innefattar även en kort svensk forsknings­översikt om digitalisering och produktivitet och en framsyn som adresserar behovet av digital kompetens.

Digitaliseringen är en stark drivande kraft i näringslivets strukturomvandling och området ligger högt på den politiska dagordningen. Industri 4.0 är till exempel en framträdande del av strategin för Smart industri, samtidigt som Näringsdepartementet 2017 lanserade en digitaliseringsstrategi där det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Tillväxtanalys har tidigare visat att Sverige har en stark IKT-sektor som stod för nästan hälften av produktivitetstillväxten under åren 2006–13. Den största tillväxtpotentialen ligger emellertid i att hela näringslivet drar nytta av digitaliseringen.

Tillväxtanalys har under de senaste åren haft flera uppdrag om näringslivets digitalisering, bland annat regeringsuppdrag kring:1) digitaliseringens bidrag till tillväxt och konkurrenskraft i Sverige, 2) digital mognad, 3) policyinstrumentmixen för fokusområde industri 4.0 i strategin Smart industri och 4) IT och produktivitet. Syftet med detta ramprojekt är att sammanställa lärdomarna från dessa projekt. Ramprojektet innehåller även en kort svensk forskningsöversikt om digitalisering och produktivitet, som utföras av forskare på IFN, samt en framsyn om digital kompetens.

Avslutningsvis föreslås även vilka områden som myndigheten kommer att försätta belysa inom digitaliseringsområdet under de närmaste två åren.

Hur kan staten främja användandet av digitaliseringens möjligheter i näringslivet?

Serienummer: Rapport 2018:01

Diarienummer: 2016/011

Ladda ner projektets slutrapport Pdf, 968.9 kB.

Status

Avslutad

6 av 6 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller flera delstudier som du kan läsa mer om här.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev