Lastbil i gruva

Studieområde: Grön omställning

Hur kan staten göra en hållbar svensk gruvnäring attraktiv för investeringar?    

Tillväxtanalys har under flera år haft uppdrag kring gruvnäringens attraktivitet, bland annat regeringsuppdrag kring: 1) den svenska gruvnäringens attraktivitet, 2) behov av och insatser för utvinning av innovationskritiska metaller och mineral samt 3) miljötillstånds­prövning av gruvor och täkter.

I redovisningen av dessa uppdrag samt i egeninitierade analyser beskriver vi den svenska gruvnäringens konkurrenskraft idag samt hur den kan förbättras.

Syftet med detta ramprojekt är att sammanställa dessa lärdomar i en policysyntes, med fokus på vad staten kan göra för att öka attraktiviteten i nyinvesteringar.

Hur kan staten göra en hållbar svensk gruvnäring attraktiv för investeringar?    

Serienummer: Rapport 2018:02

Diarienummer: 2018/055

Ladda ner projektets slutrapport Pdf, 1.2 MB.

Status

Pågående

8 av 10 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller flera delstudier som du kan läsa mer om här.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev