Kvinna sitter på golvet och arbetar vid laptop

Studieområde: Strukturomvandling

Programmet Främja kvinnors företagande – vilka är resultaten?

Leverans: 17 december 2018.

Sverige är på många sätt ett jämställt land, men det finns fortfarande stora skillnader i näringslivet. Exempelvis driver män fler företag än kvinnor. En underrepresentation av kvinnor bland Sveriges företagare riskerar att begränsa landets tillväxtpotential. I en av våra rapporter utvärderar vi programmet Främja kvinnors företagande.

– För att vårt samhälle ska utvecklas och bli mer jämställt är statistik kring kvinnor och mäns företagande viktig att följa så att vi får en tydlig bild av hur utvecklingen faktiskt ser ut och vilka åtgärder som behöver vidtas. Vi på Tillväxtanalys kommer i vårt fortsatta arbete att följa och analysera statistiken på området och samtidigt identifiera områden där myndigheten kan bidra med ny kunskap för att politiken ska kunna utvecklas, säger Sverker Härd, generaldirektör Tillväxtanalys.

Regeringsuppdraget

Projektet Främja kvinnors företagande är ett särskilt regeringsuppdrag med syfte att utvärdera programmet ”Främja kvinnors företagande”. Programmet pågick under perioden 2011–2014 och riktade sig till tre typer av målgrupper: företag och företagare (även presumtiva), beslutsfattare, politiker och tjänstemän samt allmänheten.

Utvärderingen inriktades främst på de delar av programmet som kan utvärderas gentemot programmets mål: att fler företag ska drivas av kvinnor och att fler företag som drivs av kvinnor växer i termer av omsättning och sysselsättning.

Den näringspolitiska verktygslådan har stor bredd och de näringspolitiska ambitionerna omfattar ett antal specifikt utvalda målgrupper. Betydligt färre kvinnor än män driver företag i Sverige. Andelen företagare bland yrkesverksamma kvinnor är låg även i jämförelse med andra europeiska länder. Regeringens målsättning med programmet var att få fler kvinnor att driva företag samt ökad tillväxt i företag som drivs av kvinnor. Detta skulle innebära att fler affärsidéer tillvaratas, vilket i sin tur bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling.

Projektet sammanför i första hand resultat från utvärderingar av de delprogram som har målgruppen företag som drivs av kvinnor och de kvinnor som driver företag, det vill säga Ambassadörsprogrammet, Affärsutvecklingsprogrammet och Entreprenörskap vid universitet och högskolan. Dessutom kommer en diskussion om mätbarhet, utvärderingsbarhet och effekter på företagsfrämjande att presenteras.

Status

Avslutad

8 av 8 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller flera delstudier som du kan läsa mer om här.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev