Väg i grön skog ovanifrån

Studieområde: Grön omställning

Kan finansmarknadens hållbarhetsvärderingar bidra till näringslivets gröna omställning och ger det i så fall en roll för staten?

I detta ramprojekt analyseras hur finanssektorn värderar företags hållbarhet och i vilken utsträckning detta bidrar till en grön omställning av näringslivet.

ESG-värderingar (Environment, Social, Governance) har framträtt som finansmarknadens främsta sätt att värdera hållbarheten i företag. Värderingarna används som ett beslutsunderlag i kapitalförvaltningen och vid investeringar. Den förstudie och den litteraturöversikt som genomfördes före initieringen av ramprojektet indikerat ett positivt samband mellan ESG-värderingar och ekonomisk prestation.

Då ESG-värderingar mäter miljömässig och social hållbarhet skulle de kunna lämpa sig som ett mått på företagens gröna omställning. Det finns dock betydande frågetecken kring hur väl ESG fångar real miljöpåverkan samt angående ESG-värderingars meningsfullhet över länder och branscher.

Ramprojektet har ett flertal delstudier. Utifrån delstudiernas resultat analyseras i syntesrapporten statens roll och möjligheter att stödja en konkurrenskraftig grön omställning av näringslivet.

Kan finansmarknadens hållbarhetsvärderingar bidra till näringslivets gröna omställning och ger det i så fall en roll för staten?

Serienummer: Rapport 2019:02

Diarienummer: 2018/046

Ladda ner slutrapporten, ESG och transparens - vägen till grön omställning? Pdf, 982.3 kB.

Status

Avslutad

4 av 4 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller flera delstudier som du kan läsa mer om här.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev