Barn som stoppar pengar i spargris

Studieområde: Internationalisering

Fungerar exportfrämjandet? Motiv, aktörer och effekter

Rapporten belyser statens roll för att sänka trösklarna för små och medelstora företag att ta steget ut på världsmarknaden i syfte att skapa jobb och tillväxt i Sverige. För att dra internationella lärdomar jämförs även Sveriges exportfrämjande med andra länder i Europa.

 • Vad utmärker de företag som tar klivet ut på världsmarknaden, vilka marknader väljer de att handla med och vilken betydelse har olika handelshinder?
 • Hur påverkar exportklivet företagens tillväxt, sysselsättning och produktivitet?
 • Vilka effekter har det statligt finansierade exportfrämjandet som riktas till små och medelstora företag?
 • Hur skiljer sig det svenska exportfrämjandet från andra länder i Europa?
  På vilket sätt kan partihandeln fungera som katalysator för svensk export?

 • Business Sweden, grundläggande exportutbildning (Steps to Export)
 • Tillväxtverket, affärsutvecklingscheckar för internationalisering
 • Almi Företagspartner AB, exportlån
 • Enterprise Europe Network, internationell affärsrådgivning och partnersökning

 • Företag som inte exporterar har en ökad sannolikhet att börja exportera efter kontaktmed exportfrämjandet.
 • Företag som redan exporterar redovisar en ökad exportvolym, särskilt i tjänstesektorn.
 • Företag som tar del av stöd från flera aktörer uppvisar de största positiva effekterna.
 • Främjandet hjälper företag som exporterar mindre än förväntat initialt, det vill sägaföretag som har en outnyttjad potential och som kan prestera bättre med rätt stöd.
 • För företag som redan är duktiga exportörer ser vi inga eller endast marginella effekter.

Fungerar exportfrämjandet? Motiv, aktörer och effekter

Serienummer: Rapport 2020:05

Diarienummer: 2018/215

Ladda ner projektets slutrapport

Status

Avslutad

5 av 5 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller flera delstudier som du kan läsa mer om här.

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret