Barn som stoppar pengar i spargris

Studieområde: Internationalisering

Fungerar exportfrämjandet? Motiv, aktörer och effekter

Rapporten belyser statens roll för att sänka trösklarna för små och medelstora företag att ta steget ut på världsmarknaden i syfte att skapa jobb och tillväxt i Sverige. För att dra internationella lärdomar jämförs även Sveriges exportfrämjande med andra länder i Europa.

 • Vad utmärker de företag som tar klivet ut på världsmarknaden, vilka marknader väljer de att handla med och vilken betydelse har olika handelshinder?
 • Hur påverkar exportklivet företagens tillväxt, sysselsättning och produktivitet?
 • Vilka effekter har det statligt finansierade exportfrämjandet som riktas till små och medelstora företag?
 • Hur skiljer sig det svenska exportfrämjandet från andra länder i Europa?
  På vilket sätt kan partihandeln fungera som katalysator för svensk export?

 • Business Sweden, grundläggande exportutbildning (Steps to Export)
 • Tillväxtverket, affärsutvecklingscheckar för internationalisering
 • Almi Företagspartner AB, exportlån
 • Enterprise Europe Network, internationell affärsrådgivning och partnersökning

 • Företag som inte exporterar har en ökad sannolikhet att börja exportera efter kontaktmed exportfrämjandet.
 • Företag som redan exporterar redovisar en ökad exportvolym, särskilt i tjänstesektorn.
 • Företag som tar del av stöd från flera aktörer uppvisar de största positiva effekterna.
 • Främjandet hjälper företag som exporterar mindre än förväntat initialt, det vill sägaföretag som har en outnyttjad potential och som kan prestera bättre med rätt stöd.
 • För företag som redan är duktiga exportörer ser vi inga eller endast marginella effekter.

Fungerar exportfrämjandet? Motiv, aktörer och effekter

Serienummer: Rapport 2020:05

Diarienummer: 2018/215

Ladda ner projektets slutrapport Pdf, 1.1 MB.

Status

Avslutad

5 av 5 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller flera delstudier som du kan läsa mer om här.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev