Studieområde: Innovationsförmåga

Effekter av innovationsstöd med samverkanskrav

Staten satsar varje år tre miljarder kronor på innovationsstöd till aktörer som samverkar kring forsknings- och innovationsprojekt. Tillväxtanalys har studerat hur dessa stöd med krav på samverkan påverkar de deltagande företagen och den ekonomiska förnyelsen.

Inom ramen för detta kunskapsprojekt har vi studerat effekterna av de statligt finansierade innovationsstöden som villkoras med krav på samverkan. De frågor vi har studerat är:

  • leder samverkan till ökad innovation, konkurrenskraft, och tillväxt, och
  • hur bör innovationsprogrammen organiseras och implementeras för att ge bäst effekt?

Rapporten tar sin utgångspunkt i vad forskningen säger om effekterna av innovationsstöd med krav på samverkan. Vi har bland annat utvärderat effekterna av Vinnovas innovationsprogram 2010–2012 på mindre företags omsättning och antal anställda under och efter programdeltagandet. Resultatet av utvärderingen visar positiva effekter på deltagande företags omsättning.

Effekter på ekonomisk förnyelse

Vi har också studerat hur offentliga innovationsstöd korrelerar med regional ekonomisk förnyelse. Slutsatsen är att stöden korrelerar med regional förnyelse i både teknik och bransch. Vi ser dock att det finns utrymme att effektivisera innovationsstöden. Liksom tidigare forskning visar vi i en av våra studier (Halvarsson m.fl. 2018) att de allra minsta företagen (1-9 anställda) inte får någon effekt av stöden.

Vi ser även att rikta stöden mot både teknisk förnyelse och branschförnyelse minskar risken för att etablerade branscher och företag får allt värde av stöden. I tillägg till det så visar våra resultat på att de stöd som öppnar upp för grundforskning snarare än produktutveckling ger större kunskapsöverspillningar. Stöden bör också utformas så att värdet av samverkanskomponenten kan mätas, det blir då tydligare när samverkan är viktigt och när det är bättre att ge ut stöd utan krav på samverkan.

Rekommendationer

Mot bakgrund av slutsatserna i detta kunskapsprojekt rekommenderar vi aktörerna som utformar och genomför innovationsstöden att:

  • Beakta vilka grupper av företag som kan förväntas få effekt av stöd med krav på samverkan.
  • Utforma ett träningsprogram för samverkan för nya företag.
  • Utforma innovationsstöd med krav på samverkan så att de bidrar till branschförnyelse och hög kunskapsöverspillning.
  • Utforma innovationsstöd med krav på samverkan med hjälp av befintlig evidens.
  • Initiera stödprogram som medger effektiva utvärderingar.

Effekter av innovationsstöd med samverkanskrav

Serienummer: Rapport 2020:04

Diarienummer: 2018/183

Ladda ner rapporten Pdf, 537.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Status

Avslutad

5 av 5 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

Den här studien är en del av ett kunskapsprojekt där följande studier också ingår.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev