Barnhänder bygger torn av klossar

Studieområde: Innovationsförmåga

Vilka effekter skapar den tredje generationens näringspolitiska program?

Övergången till ett hållbart samhälle framstår alltmer som ett av vår generations huvudsakliga centrala politiska projekt. I ljuset av detta växer nu en ny omställningspolitik fram. I vår senaste rapport har vi tittat närmare på grundantagandena för denna omställningspolitik samt dess konsekvenser för styrning och ledning.

Presentation på Almedalsveckan
Rapporten presenterades och diskuterades på Almedalsveckan den 6 juli.


Den politiska agendan för hållbar omställning har skärningar mot samtliga politikområden. Att navigera med styrnings- och ledningsprinciper i det gränslandet är en utmaning. Vi ser behov av en bredare debatt om vilka antaganden som ligger till grund för den politik som syftar till en hållbar omställning av samhället. Genom att peka på potentiella risker och möjligheter vill vi ge underlag för beslut om omprövning, effektivisering och utveckling av rådande omställningspolitik.

Projektets övergripande syfte har varit att bidra till en bättre förståelse av vad vi menar med politik för hållbar omställning. Vi har redovisat projektet i tre separata delrapporter. Denna rapport, Hållbar omställning som metapolitik, är en fristående sammanfattning av projektet.

Rapporten belyser följande frågor:

  • Vilka är de programteoretiska grundantagandena bakom den nya politiken för hållbar omställning?
  • Vad har dessa grundantaganden för konsekvenser för styrning och ledning?
  • Vilka utmaningar och möjligheter ger den nya omställningspolitiken för utvärderingens funktion, design, metod och praktiska genomförande?

I syfte att stärka statens roll rekommenderar Tillväxtanalys att:

  • Staten tar på sig den viktiga rollen att formulera en övergripande vision och narrativ som förenar samhällets aktörer kring en gemensam målbild.
  • Staten fattar beslut om övergripande ramvillkor i syfte att sätta spelreglerna för industrin som helhet, undanröja hinder och bygga broar mellan olika sektorer.
  • Staten tar initiativ till en offensiv internationell agenda för att aktivt utveckla nya marknader.
  • Staten utvecklar ett övergripande system som koordinerar och kombinerar olika aktörers resultatutvärderingar i syfte att använda lärandet som en aktiv del i styrdoktrinen för hållbar omställning.
  • Staten tillsammans med innovationssystemens olika aktörer och den egna förvaltningen definierar alternativa utbildningar och examina som bättre möter nya förutsättningar.
  • Staten analyserar, differentierar och prioriterar sina insatser i att stödja gränsöverskridande samverkan. Samverkan kan fylla en rad funktioner men kan också emellanåt vara rent kontraproduktiv.

Publicerad:

Vilka effekter skapar den tredje generationens näringspolitiska program?

Serienummer: Rapport 2021:04

Diarienummer: 2020/83

Ladda ner rapporten "Hållbar omställning som metapolitik Pdf, 945.5 kB.

Status

Avslutad

3 av 3 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller flera delstudier som du kan läsa mer om här.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev