En person åker på en elsparkcykel i stadsmiljö

Studieområde: Innovationsförmåga

Reglering – bromskloss eller krockkudde för innovation?

Innovation är en förutsättning för långsiktig tillväxt och för att möjliggöra den gröna omställning som samhället står inför. Men med en snabb innovationstakt följer också vissa utmaningar. I den här rapporten har Tillväxtanalys som exempel studerat hur introduktionen av elsparkcyklar och drönare i Sverige påverkades av regleringar och kunnat se att det ledde till både oönskade effekter för samhället och svårigheter för den nya tekniken att nå marknaden.

I den här rapporten sammanfattar vi våra centrala och policyrelevanta lärdomar från projektet, Hur påverkar regleringar svensk innovationskraft?. Syftet är att öka förståelse och kunskap om hur svensk offentlig förvaltning – myndigheter, departement, kommuner m.fl. – bättre kan hantera det så kallade taktproblemet mellan reglering och innovation.

I rapporten slår Tillväxtanalys fast att taktproblemet är betydande och hindrar innovation, vilket innebär att det är en viktig tillväxtpolitisk fråga. Tillväxtanalys lyfter fram ett antal policyrekommendationer. Bland annat föreslås att man inrättar ett expertråd som har till uppgift att följa tekniska trender för att bättre kunna se hur de kan komma att krocka med nuvarande lagar och regler. Andra förslag är att lära mer av EU och hur de jobbar med frågorna, samt att tillståndsgivande myndigheter ser över arbetssätt och får bättre förutsättningar att hantera oförutsägbarheten vid ny teknik.

Reglering – bromskloss eller krockkudde för innovation?

Serienummer: Rapport 2024:05

Diarienummer: 2021/50

Ladda ner rapporten Pdf, 846.9 kB.

Status

Avslutad

4 av 4 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller fyra delstudier samt den slutliga ramrapporten.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua