Publicerat inom ramprojekt

Vad kan staten göra för att underlätta kunskapsintensiva industriers attraktion av internationell kompetens?

Skapar branschspecifika skattelättnader tillväxt?

Hur kan staten underlätta utveckling i agglomera­tions­­ekonomier och samtidigt bidra till utveckling i omkringliggande områden?