Publicerat inom ramprojektet

Vad kan staten göra för att underlätta kunskapsintensiva industriers attraktion av internationell kompetens?