Sveriges innovationsförmåga

Bild som beskriver innovationsförmåga.

Offentliga och privata investeringar i forskning och innovation är helt centrala för den svenska tillväxten. Förmågan att ta fram och sprida ny kunskap och innovationer i ekonomin kommer att vara avgörande för Sveriges framtida tillväxt. I takt med att den globala konkurrensen ökar blir det samtidigt allt viktigare att anpassa och förnya den svenska forsknings- och innovationspolitiken till nya omvärldsvillkor. Tillväxtanalys bidrar i denna utveckling med utvärderingar och analyser av de offentliga insatsernas effekter på Sveriges innovationsförmåga.

Ramprojekt med leverans 2019

Inga ramprojekt slutrapporteras under 2019, däremot publiceras flera delstudier inom ramprojekt som slutrapporteras 2020–21.

Ramprojekt med leverans 2020-21

Hur kan offentliga aktörer rigga samverkan för ökad innovation?

Vilka effekter skapar den tredje generationens näringspolitiska program?

Publicerat inom studieområdet