Sveriges innovationsförmåga

Bild som beskriver innovationsförmåga.

Offentliga och privata investeringar i forskning och innovation är helt centrala för den svenska tillväxten. Förmågan att ta fram och sprida ny kunskap och innovationer i ekonomin kommer att vara avgörande för Sveriges framtida tillväxt. I takt med att den globala konkurrensen ökar blir det samtidigt allt viktigare att anpassa och förnya den svenska forsknings- och innovationspolitiken till nya omvärldsvillkor. Tillväxtanalys bidrar i denna utveckling med utvärderingar och analyser av de offentliga insatsernas effekter på Sveriges innovationsförmåga.

Ramprojekt med leverans 2020-21

Hur kan offentliga aktörer rigga samverkan för ökad innovation?

Vilka effekter skapar den tredje generationens näringspolitiska program?

Publicerat inom studieområdet