Publicerat inom ramprojekt

Hur kan staten bidra till innovation i nya och små företag genom inkubatorer?

Hur kan offentliga aktörer rigga samverkan för ökad innovation?