Ramprojekt inom studieområdet Sveriges innovationsförmåga

Ramprojekt med leverans 2019

Inga ramprojekt slutrapporteras under 2019, däremot publiceras flera delstudier inom ramprojekt som slutrapporteras 2020–21.

Ramprojekt med leverans 2020-21

Hur kan offentliga aktörer rigga samverkan för ökad innovation?

Vilka effekter skapar den tredje generationens näringspolitiska program?

Avslutade ramprojekt

Här lägger vi de avslutade projekten.