Publicerat inom ramprojektet

Hur kan offentliga aktörer rigga samverkan för ökad innovation?