Sveriges internationalisering

Bild som beskriver internationalisering

Som en liten och öppen ekonomi är Sverige och svenskt näringsliv starkt beroende av handel med omvärlden. Via handel skapas ökad produktivitet, fler välbetalda jobb och i förläng­ningen ett ökat välstånd. Faktorer som förbättrade institutionella villkor, migration och teknikutveckling driver på globaliseringen och gör det lättare för svenska företag, även nya och små, att verka på en internationell marknad. Tillväxtanalys ska bidra till en djupare förståelse för mekanism­erna bakom globaliseringen och hur staten kan främja ökad internationalisering av svenskt näringsliv. Vi ser även ett behov av mer kunskap kring vilken roll och vilka verktyg staten har för att göra det lättare för fler före­tag att dra nytta av den här processen.

Ramprojekt med leverans 2020-21

Multinationella företag i svenskt näringsliv – vilka är policyimplikationerna för näringspolitik

Är import en väg till ökat välstånd?

Publicerat inom studieområdet