Publicerat inom ramprojekt

Hur kan staten underlätta för nya och små företag att komma in på marknader utomlands?

Multinationella företag i svenskt näringsliv – vilka är policyimplikationerna för näringspolitiken?