Publicerat inom ramprojektet

Hur kan staten underlätta för nya och små företag att komma in på marknader utomlands?