Publicerat inom ramprojektet

Multinationella företag i svenskt näringsliv – vilka är policyimplikationerna för näringspolitiken?