Sveriges strukturomvandling

Bild som beskriver strukturomvandling.

Som litet exportberoende land har acceptansen för strukturomvandling varit helt avgörande för den tillväxt Sverige har och har haft under många årtionden. Sverige har också en lång tradition av att skydda individer istället för företag vilket har bidragit till en modern ekonomi med produktiva företag. I en allt mer globaliserad värld med snabb teknisk, institutionell och ekonomisk utveckling ska Tillväxtanalys bidra med utvärderingar och analyser till statens arbete med att strukturera om vår ekonomi och stärka landets konkurrenskraft

Ramprojekt med leverans 2020-21

Digital kompetens, hur står det till nu och framöver i utbildningssystem och näringsliv? Fortsättning.

Vilken är statens roll vid nedläggning av större arbetsplatser?

Publicerat inom studieområdet