Digitalisering

Tillväxtanalys hjälper regeringen med kunskapsunderlag om hur Sveriges digitala ekonomi driver tillväxt och konkurrenskraft.

Digitaliseringen skapar förändrade förutsättningar för framtiden. Det är en omvälvande förändring och Tillväxtanalys beskriver till exempel de nyckelfaktorer som driver den framtida utvecklingen i den digitala ekonomin. Nya kunskapsunderlag är nödvändiga då den pågående digitaliseringen förändrar hur företag etableras och drivs i den framväxande digitala ekonomin.

Ett urval av publicerat material

Här kan du följa Tillväxtanalys arbete på området och ta del av resultaten