Life Science

Tillväxtanalys följer utvecklingen inom området Life Science i den svenska industrin och ger regeringen kunskap om hur sektorn bidrar till tillväxt och konkurrenskraft.

Livsvetenskaper omfattar forskning, utveckling och tillverkning av medicin- och biotekniska produkter samt läkemedel. Dessa produkter spelar en avgörande roll för hur vi kan möta Sveriges hälsoutmaningar – nu och i framtiden.

Sektorn kännetecknas av en snabb kunskapsutveckling och en hård global konkurrens om bland annat kompetens och finansiering. För att positionera Sverige väl i denna utveckling behövs kontinuerligt nya kunskapsunderlag.

Ett urval:

Tillväxten i svensk Life Science-industri 2012-14 - fortsatt nedgång eller nytändning?

Unga forskares karriärvägar– meriteringsanställningar, jämställdhet, forskarmobilitet och forskningsfinansiering

Andra länders satsningar på biologiska läkemedel – hänger Sverige med?

Här kan du följa Tillväxtanalys arbete på området och ta del av resultaten