Publicerat inom ramprojekt

Programmet Främja kvinnors företagande – vilka är resultaten?

Hur kan staten främja användandet av digitaliseringens möjligheter i näringslivet?

Hur kan staten göra en hållbar svensk gruvnäring attraktiv för investeringar?