Ramprojekt inom studieområdet Sveriges strukturomvandling

Ramprojekt med leverans 2019

Inga ramprojekt slutrapporteras under 2019, däremot publiceras flera delstudier inom ramprojekt som slutrapporteras 2020–21.

Ramprojekt med leverans 2020-21

Digital kompetens, hur står det till nu och framöver i utbildningssystem och näringsliv? Fortsättning.

Vilken är statens roll vid nedläggning av större arbetsplatser?

Avslutade ramprojekt

Här lägger vi de avslutade projekten.