Publicerat inom ramprojektet

Vad kan staten göra för att använda digitaliseringens möjligheter som en tillväxtmotor?