Kvinnor som samarbetar vid bord

Studieområde: Strukturomvandling

Digital mognad och AI

Digitaliseringstakten i svenskt näringsliv ökar. Digitala lösningar som sannolikt skulle ha tagit flera år att utveckla genomförs nu på några få veckor.

– Alla företag kan ta ytterligare steg framåt på sin digitaliseringsresa. Hur stora steg beror på hur digitalt moget företaget är. Aktuell forskning visar tydliga kopplingar mellan digital mognadsgrad och förmåga att utnyttja möjligheterna som AI ger, säger Irene Ek, projektledare för ett av Tillväxtanalys projekt om hur AI omformar näringslivet.

Irene Ek, analytiker, Tillväxtanalys

Irene Ek, analytiker, Tillväxtanalys

Efter att i flera års tid ha studerat näringslivets digitala omställning kan vi konstatera att de flesta studier på området fokuserar på en teknologi i taget. Vi har istället valt att fokusera på företagens digitala mognad. Bland annat har vi analyserat företagens förmåga att kombinera en rad olika teknologier såsom affärssystem, kundhanteringssystem och webbförsäljning.

För att skatta företagens mognadsgrad har vi utvecklat ett mognadsindex. I en av våra rapporter från 2018 visar vi mognadsgraden bland 4 000 svenska företag som kombinerar minst tolv olika teknologier. Som vi ser i figuren är det Informations- och kommunikationsteknikbranschen (IKT) som har högst mognadsgrad.

Digital mognad efter bransch. Källa: Tillväxtanalys PM Företagens digitala mognad 2018

Digital mognad efter bransch. Källa: Tillväxtanalys PM Företagens digitala mognad 2018

Förutom branschskillnader ser vi att mognadsgraden generellt är högre i stora företag än i mindre. Geografiskt har företag i Stockholm en generellt högre mognadsgrad än företag i andra regioner.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev