Kvinnor som samarbetar vid bord

Studieområde: Strukturomvandling

Framtidsäkrad kompetensförsörjning

Efterfrågan på högutbildad arbetskraft ökar i snabb takt. I ett unikt projekt studerar vi näringslivets utmaningar och möjligheter kopplade till framtida kompetensbehov och statens roll för att främja livslångt lärande.

Den 14–15 april bjuder Maria Bond, analytiker på Tillväxtanalys på en nordisk och europeisk utblick i samband med RegLabs Kompetensförsörjningsdagar Länk till annan webbplats.. Tillsammans med Anna Lundgren från Nordregio diskuterar de olika länders system för att säkra framtidens kompetensförsörjning.

– Frågan om näringslivets kompetenssäkring är inte ny. Teknikutvecklingen har på flera sätt accelererat under pandemin. Den sätter ytterligare strålkastarljuset på företagens behov och hantering av medarbetarnas livslånga lärande, säger Maria Bond.

Maria leder Tillväxtanalys projekt om statens roll för att underlätta näringslivets framtida kompetensförsörjning.

– I vårt projekt studerar vi företagens strategier för att framtidssäkra sin kompetensförsörjning utifrån flera olika perspektiv. Bland annat analyserar vi formerna för kompetensutveckling och vilken roll olika aktörer har för att främja ett livslångt lärande, säger Maria och fortsätter.

I vår sista studie fokuserar vi på effekterna av yrkeshögskolan och vad de examinerade gör efter avslutad utbildning.

Maria Bond, analytiker, Tillväxtanalys

Maria Bond, analytiker, Tillväxtanalys

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev