Tillväxtanalys gd, Sverker Härd

Kartläggning av coronarelaterade stödåtgärder

Tillväxtanalys har gjort en unik kartläggning av de insatser som har riktats till svenska företag för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

Syftet med kartläggningen är att lägga en grund för framtida utvärderingar.

Kartläggningen omfattar coronarelaterade statliga stöd utifrån följande frågeställningar:

  • Vilka offentligt finansierade insatser ingår i den svenska styrmedelsmixen som syftar till att lindra de negativa ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin?
  • Vilka EU-stöd finns tillgängliga för svenska företag att söka för att lindra de negativa ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin?
  • Hur ser förutsättningarna att utvärdera effekterna av insatserna i den svenska styrmedelsmixen ut utifrån tillgängliga data och dokumentation?

Ta del av kartläggningen Pdf, 1.2 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev