Tillväxtanalys gd, Sverker Härd

Hallå där Peter

Peter Frykblom är avdelningschef för "Internationalisering och strukturomvandling" och projektledare för regeringsuppdraget om pandemistödens effekter på företagen.

Vad innebär uppdraget?
I korta drag innebär det att vi ska genomföra en strukturerad uppföljning och utvärdering av företagsstödens sammanlagda effekter på Sveriges tillväxt.

Vad har Tillväxtanalys gjort hittills?
I november förra året presenterade vi en unik kartläggning av de insatser som regeringen har riktat till svenska företag för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Syftet var att ge en samlad bild av stödåtgärderna och att sätta ljuset på hur viktigt det är att utforma stöden på ett sätt som gör dem utvärderingsbara.

Hur ser tidplanen för uppdraget ut?
Vi ska slutredovisa vårt slutliga resultat senast den 31 december 2022. Innan dess ska vi presentera delresultat varje halvår.

Har du redan nu några tankar om hur Tillväxtanalys ska rigga projektet?
Eftersom vi befinner oss i idégenereringsprocessen har jag och mina kollegor massor med tankar kring detta. Den effekt vi vill uppnå är att regeringskansliet ska kunna använda våra leveranser för att utveckla, ompröva och effektivisera politiken och genomförandet av den. För att effektivisera hanteringen av kommande kriser är det viktigt att kunna dra slutsatser om de nuvarande stöden.

Vi ser redan nu att effekterna av stöden i flera fall kommer bli svåra att utvärdera. En orsak är utformningen och omfattning som gör det svårt att identifiera vilka effekter som beror på vilken stödåtgärd, det vill säga vad hade hänt i en värld utan stöd. En annan orsak är eventuella svårigheter att få data utlämnade.

Det är många som har hört av sig till oss och visat intresse för att följa vårt arbete med regeringsuppdraget. Självklart kommer vi att dela med oss av våra resultat allteftersom de blir klara.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev