Tillväxtanalys gd, Sverker Härd

Snart dags för den årliga statstödsrapporteringen

Statsstöd som överstiger vissa belopp ska enligt EU:s regelverk och enligt de tillfälliga statsstödsreglerna under coronapandemin, rapporteras in efter att stöden beviljats samt slutrapporteras en gång per år.

Tillväxtanalys ansvarar för att tillhandahålla en webbplats för årlig rapportering och transparensredovisning av beslutade stöd. Den årliga rapporteringen görs i State Aid Reporting Interactive tool (SARI) och pågår under våren 2021. När EU-kommissionen öppnar SARI kommer berörda myndigheter, regioner och kommuner att kontaktas.
Sista rapporteringsdag är 2021-04-30. 
Läs mer om att rapportera statsstöd
.

Rapporteringen är en viktig del i att synliggöra vilka aktörer som får statliga stöd och hur stora belopp som betalas ut till företagen. Vill du veta vilka som tidigare mottagit stöd kan du söka på EU-kommissionens hemsida Länk till annan webbplats..

Tillfälliga statsstödsregler

EU-kommissionen har på grund av coronapandemin beslutat om nya tillfälliga statsstödsregler, som ger utökade möjligheter för kommissionen att godkänna statsstöd. En förutsättning är att stöden bidrar till att säkerställa att långsiktigt livskraftiga företag kan fortsätta bedriva sin verksamhet trots pandemins effekter på näringslivet. Mer information om det tillfälliga regelverket finns på EU-kommissionens hemsida Länk till annan webbplats..test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev