Uppdrag att analysera näringslivets klimatomställning

Tillsammans med fem andra myndigheter får vi i uppdrag av regeringen att föreslå styrmedel och andra åtgärder som bidrar till näringslivets klimatomställning.

Vad innebär uppdraget?
Vi ska tillsammans med Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Boverket och Skogsstyrelsen analysera möjligheterna för svenska företag att bidra till klimatomställningen och samtidigt utveckla nya hållbara affärsidéer.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev