Samordningsuppdrag att ta fram ett kvalificerat underlag för beslut om hur staten kan främja en långsiktig tillgång till cement

Tillsammans med Statens Energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket ska vi kartlägga den inhemska tillgången till och efterfrågan på cement. Vi ska också analysera de logistiska förutsättningarna för import.

– Regeringen har konstaterat att Sverige är beroende av en långsiktig tillgång till cement för att säkra samhällsviktiga verksamheter. Vi ser fram emot att tillsammans med de andra myndigheterna ta fram de underlag som regeringen efterfrågar, säger Sverker Härd, gd på Tillväxtanalys.

Uppdraget ska slutrapporteras den 31 maj 2022.

För frågor om uppdraget, kontakta projektledare Carl Wadell, 010-447 44 73.


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev