Tillväxtanalys gd, Sverker Härd

Hallå där Carl

Carl Wadell är analytiker på avdelningen Internationalisering och strukturomvandling och projektledare för ett regeringsuppdrag där vi ska ta fram underlag för hur staten kan främja en långsiktig tillgång till cement.

Vad innebär uppdraget?
Vi ska tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU), Boverket, Statens energimyndighet, Trafikverket och Fortifikationsverket kartlägga och analysera:

  • efterfrågan på cement i Sverige
  • förekomsten av kalksten, klinker och cement i Sverige och i andra länder samt
  • de logistiska förutsättningarna för import av dessa produkter

Vi ska belysa merkostnader, påverkan på miljö och klimat och andra relevanta effekter förknippade med att ersätta Cementa AB:s produktion i Slite på Gotland med produkter från andra källor.

Det är ett uppdrag med flera aktörer och medial uppmärksamhet, vad ser du som de främsta möjligheterna och utmaningarna?
Den främsta möjligheten ligger i att fördjupa tidigare kartläggningar och analyser avseende förutsättningarna för långsiktig försörjning av kalksten, klinker och cement i Sverige. Den främsta utmaningen så här i början av projektet är att skapa en samsyn bland projektdeltagarna kring vad som ska göras och ta fram en gemensam plan.

Hur kommer återrapportering till regeringen att ske?
Vi ska göra en delredovisning till Regeringskansliet den 1 december i år. Uppdraget ska sedan slutredovisas den 31 maj 2022.


Publicerad:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev