Tillväxtanalys gd, Sverker Härd

Hallå där Nancy

Nancy Steinbach är analytiker och projektledare på avdelningen Innnovation och grön omställning. Här delar hon med sig av sina tankar om sitt arbete och hur det är att arbeta på Tillväxtanalys.

Berätta om ditt jobb!
Det är väldigt varierat, precis som jag gillar det! Med bakgrund i "statistikmyllan" arbetar jag dels med kvantitativa analyser av näringslivet – vi har en fantastisk mikrodatabas som används flitigt på myndigheten. Att utveckla nytt dataunderlag angående elintensiva företag är ett exempel på vad jag gör. Ett annat handlar om att fånga upp förändringar i samhället och näringslivets gröna omställning och omformulera dem till nya projekt.

Berätta om ditt nuvarande uppdrag?
Just nu ligger mitt fokus på vårt regeringsuppdrag om näringslivets klimatomställning. Jag är en del i ett team där vi bygger upp samarbetet med flera expertmyndigheter och forskare för att ta fram underlag till en klimathandlingsplan för näringslivet 2023-2026.

Ett annat projekt handlar om att identifiera och analysera elintensiva företag. Jag har tillgång till enorma mängder data från SCB/Energimyndigheten/Skatteverket och vårt mål är att analysera aktuella policyfrågor för att öka förståelsen för drivkrafter och hinder kopplade till utvecklingen av elintensiva företagsetableringar.

Dessutom är jag under upplärning i att arbeta med vår interna databas om företagsstöd (MISS) vilket är jätteroligt!

Vad är det bästa med ditt jobb?
Variationen i arbetet. På Tillväxtanalys är det välkommet att vara involverad i flera arbeten/projekt – högt som lågt. Dessutom finns det utomordentligt kunniga och sympatiska kollegor – det är grundläggande för att trivas tycker jag!

Hur skulle du beskriva Tillväxtanalys som arbetsplats?
Komplext är kanske ett beskrivande ord att använda. En balansgång mellan självständigt arbete och gemensamma utbyten. Det är lätt hänt att man blir så fokuserad på arbetsuppgifterna att man till viss del glömmer fika och andra mjukare delar av arbetslivet. Men det är alltid välkommet med förslag till andra aktiviteter och vi har bland annat en helt fantastisk provsmakning av semlor där vi utser årets bästa semla!

Vilka egenskaper och drivkrafter tror du är viktiga för att trivas med ditt jobb?
Man ska ha ”skinn på näsan”! Med det vill jag säga att man ska ha mod att lägga fram sina åsikter och ta en diskussion. Men nyfikenhet till omvärlden hjälper också, då är man hemma här!

Publicerad:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev