Studieområde:

Uppdrag att utvärdera regionalfondsprogrammens företagsstödjande insatser

Uppdraget omfattar programperioden 2014–2020 och genomförs i nära dialog med Tillväxtverket.

Senast den 30 september 2022 ska vi presentera vår slutrapport som ska innefatta en utvärdering av:

  • de långsiktiga effekterna inom strategiskt viktiga insatsområden
  • kortsiktiga effekter inom programområdenas styrkeområden

Syftet med uppdraget är att ge relevanta aktörer i genomförandet av programmen ett kunskapsunderlag. Utvärderingen ska även fungera som stöd för Tillväxtverket i deras förvaltning och utvärdering av programmen.

Publicerad:

Uppdrag att utvärdera regionalfondsprogrammens företagsstödjande insatser

Serienummer: Regeringsuppdrag

Diarienummer: 2020/201

Läs regeringsuppdraget från näringsdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev