Studieområde:

Analys av Ukrainakrigets effekter på svenskt näringsliv

Resultaten av våra anlyser ska användas som underlag för beslut om åtgärder i syfte att stärka Sverige, svensk ekonomi och svenskt näringsliv.

Som ett tillägg i vårt senaste regeleringsbrev har vi fått regeringens uppdrag att analysera handelsflöden, störningar på både insats- och efterfrågesidan samt effekter av ändrade priser. Vi ska även belysa samhällsekonomiska konsekvenser i stort.

Redovisning sker löpande till Regeringskansliet beroende på utvecklingen i omvärlden.

Svenska koncerner med anställda i Ryssland

Intervju med Peter Frykblom om Ukrainauppdraget

Följ vår rapportering

Vi publicerar löpande de underlag vi tar fram inom ramen för uppdraget

Håll dig uppdaterad

Hantera prenumeration

Analys av Ukrainakrigets effekter på svenskt näringsliv

Serienummer: Regeringsuppdrag

Diarienummer: 2022/52

Läs mer om uppdraget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Status

Avslutad

1 av 1 delstudier har publicerats

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev